Posts Tagged ‘eaters of the lutefisk’

Norwegian Woof

Sunday, 19 February 2012

“Ja, kjære. Jeg kommer til å få en pakke sigaretter og et par øl. Jeg vil se deg neste uke. Hvis jeg ikke er tilbake på søndag, spise en røyskatt for kveldsmat.”

[Found here, via here.]


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 989 other followers

%d bloggers like this: