Norwegian Woof

“Ja, kjære. Jeg kommer til å få en pakke sigaretter og et par øl. Jeg vil se deg neste uke. Hvis jeg ikke er tilbake på søndag, spise en røyskatt for kveldsmat.”

[Found here, via here.]

%d bloggers like this: