But then there’s that yellow stuff in the bowl.

Norwegian Yellow Stuff

And the glass on the left is on its side and not spilling a drop.
Creepo city.

[Found in here.]

Norwegian Woof

“Ja, kjære. Jeg kommer til å få en pakke sigaretter og et par øl. Jeg vil se deg neste uke. Hvis jeg ikke er tilbake på søndag, spise en røyskatt for kveldsmat.”

[Found here, via here.]

%d bloggers like this: